سنسور اعلان نشت گاز متان

سنسور اعلان نشت گاز متان،بوتان،پروتان كه حساسيت اين سنسور بسته به شرايط محيط (از قبيل دما و رطوبت و..) 500-10000ppm مي باشد.