سنسور اعلان نشت گاز متان و منواكسيد كربن

سنسور اعلان نشت گاز متان و منواكسيد كربن كه حساسيت اين سنسور نسبت به گاز (co) حدودا 200-10000ppm مي باشد.

, نسبت به گاز متان حدودا 1500-10000ppm مي باشد.

لازم به ذكر است كه عمر مفيد اين سنسور حدودا 3 سال كاركرد مي باشد كه بعد از اين مدت بايد المان تعويض گردد