شيرحساس به زلزله مكانيكي

  • PDF

شيرحساس به زلزله مكانيكي:

اين شير قادر است در زمان وقوع زلزله مسير گاز را مسدود كرده واز عواقب خطرناك ناشي از نشت گاز در زمان وقوع زلزله جلوگيري كند .

Links Website

......................................

image gallery

 
 

Service & Support

While buying Alprose products , you need only to call our customer service center to help you choose the most suitable model for you. We’ll guide you in the best way to use our services.

Here are the services we are ready to issue:

*Fixing & Keeping *Free Installation *Teach you how to use the boiler *Periodical inspection

*Standard Spare Parts * Dealing seriously with your opinions & advices

 

Contact Us


Factory(Technical Center): End of Sanaye’ Ave. 3 kms to Sero Road, Urmia, Iran

Tel:+98(0)914 347 2230

Tehran Bureau: SatarKhan,Alstom Bargh,jahanei Nasab crossroads,No.1, Unit 1B

Tel : 021-44271710-11 / Fax :021-44271710

Email :info@nrsco.org / info@nrsco.net

You are here: Safety System / Sensitive to mechanical valve earthquake